โครงการ GOD BLESS YOU
“พระเจ้าอวยพร” คือ โครงการภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร (กปพ.) รณรงค์ให้คริสเตียนออกไปเป็นพรต่อสังคม และเชิญชวนให้ ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมแห่งการอวยพรในประเทศไทย

plan